Ενδοοικογενειακή βία

Ως ενδοοικογενειακή βία ορίζεται κάθε είδους σωματικήσεξουαλική ή ψυχολογική βία που ασκείται σε βάρος του θύματος από μέλη της οικογενείας του ή από τον πρώην ή νυν σύζυγο ή σύντροφο, είτε διαμένουν στην ίδια οκία είτε όχι.Κύριες εκφάνσεις ενδοοικογενειακής βίας είναι η βία μεταξύ συζύγων ή συντρόφων, οι επιθέσεις εφήβων προς τους γονείς, η κακοποίηση και εκμετάλλευση ανήλικων ή ηλικιωμένων μελών της οικογένειας.
Η βία μέσα στην οικογένεια μπορεί να εμφανίζεται με μορφές όπως είναι η ψυχολογική/λεκτική βία, η οικονομική εκμετάλλευση, η σωματική και η σεξουαλική κακοποίηση.