Υποστήριξη θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας

Όταν ξεκινάμε μια θεραπεία σε ψυχολόγο  το πρώτο  που ρότα είναι:

Τι θυμίαση από την Παιδική ηλικία

Τα Παιδιά Είναι Κόκκινη Γραμμή

Τα Παιδιά Δεν Είναι Παιχνίδι Κιανενούς