ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 1 ΔΣ 10-01-2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2 ΔΣ 1-7-2021 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 3 ΔΣ 05-08-2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 4 ΔΣ 1-10-2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 5 ΔΣ 15-12-2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6 ΔΣ 23-12-2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1 ΔΣ 31-01-2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2 ΔΣ 25-02-2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 3 ΔΣ 06-7-2022 ΤΣΕΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 1. 03-01-2019 Επίτιμος Πρόεδρος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 2. 05-01-2019 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 3 Δ.Σ. 25-1-2019 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 1. 03-01-2019 Επίτιμος Πρόεδρος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 2. 05-01-2019 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 1. 03-01-2019 Επίτιμος Πρόεδρος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 4 Δ.Σ. 1-3- 2019 ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 1 ΔΣ 10-01-2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2 ΔΣ 02-03-2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 3 ΔΣ 03-05-2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 4 ΔΣ 1-9-2020

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 5 ΔΣ 1-10-2020

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΚΕ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 20.12.2018